Holstebro er leveringsdygtig i mange dygtige unge mennesker. Problemet er bare, at vi leverer disse unge mennesker til de større uddannelsesbyer som Aarhus og Aalborg. Når først de unge er taget afsted for at tage en videregående uddannelse i en større by, er det de færreste af dem, som kommer tilbage til Holstebro igen.  Det giver flere udfordringer. For det første bliver det vanskeligere for virksomhederne i Holstebro kommune, at få kvalificeret arbejdskraft. For det andet kommer vi til at mangle de højere lønninger i skattegrundlaget, som ofte følger med en længerevarende uddannelse.. For det tredje vil ungdomsmiljøet og foreningslivet blive præget af, at de mange unge forsvinder fra byen i en alder af 20 år.

Vi skal arbejde intensivt for, at vi kan få flere videregående uddannelser til Holstebro kommune. Vi skal huske at udvikle alle de muligheder vi har i de kreative miljøer, som blomstrer i byen. Kan vi tænke nyt, så vi kan tiltrække en kreativ uddannelse, som kunne få til huse på Slagteriet? Kunne vi udnytte at vi har hav, hede og skov i kommunen?