Af Jens Lønberg, byrådsmedlem (K), Lemvig, og Gitte Bach Andersen, byrådskandidat (K), Holstebro

Vi har med bekymring læst, at der i Herning påtænkes en ny læreruddannelse.

Det er som sådan ikke, fordi vi har det store imod tanken om, at vi skal have mere dannelse, dybde og faglighed i læreruddannelsen. Det kan vi kun være enige i. Det vi ikke kan forstå, er behovet for at lave en privatisering af en videregående uddannelse, i stedet for at kigge på den nuværende.

Vi er klar over, at ting som reformer af uddannelsen, manglende prestige af lærerfaget, lov 409, det faglige niveau på uddannelsen og et højt frafald ind, spiller ind på hvilke studerende, der vælger læreruddannelsen. Og det har i en længere periode været et problem at skaffe nok og kvalificerede studerende. Men dannelse, dybde og faglighed kan sagtens skabes på seminarierne, hvis der er en vilje til det fra politikernes side. Vi ved, at underviserne på seminarierne i hvert fald er klar, hvis vilkårene er i orden.

Udover denne bekymring er der en endnu større, nemlig bekymringen over en konkurrent til den læreruddannelse, som findes i Nr.Nissum, Holstebro og Skive. Der er arbejdet hårdt for netop at bibeholde læreruddannelsen disse steder, for også at holde på de studerende i yderområderne. Det er af stor betydning for disse tre kommuner, at netop læreruddannelsen ligger her.

 

Derfor hermed en stor opfordring til alle politikere fra vores område til at arbejde aktivt for, at en læreruddannelse i Herning ikke bliver godkendt, men at der kigges på den nuværende i stedet.

 

Udover de manglende studerende, vil resultatet også være færre arbejdspladser i eksempelvis Nr. Nissum hvor flere akademikere arbejder på seminariet. Det vil igen betyde færre børn og unge i området, da flere af de ansatte bosætter sig ved arbejdspladsen. Der vil altså blive tale om en affolkning i eksempelvis Nr. Nissum, men også i Holstebro og Skive.

Hvis man trækker læreruddannelsen længere mod Midtjylland risikerer vi, at det bliver svært, at få kvalificerede lærere til Vestjylland. Som det er nu, bosætter flere af de lærerstuderende sig i området efter endt uddannelse. Kommer en læreruddannelse i Herning til at betyde, at vi får færre ansøgere til læreruddannelsen i Nr. Nissum, Holstebro og Skive, kan resultatet blive færre lærerstuderende disse tre steder, med en mulig lukning som slutresultat.

Vi mener ikke, der er grundlag for en privat læreruddannelse. Derfor hermed en stor opfordring til alle politikere fra vores område til at arbejde aktivt for, at en læreruddannelse i Herning ikke bliver godkendt, men at der kigges på den nuværende i stedet.

Link til læserbrev Dagbladet Holstebro/Struer

Klik her