Udflytning af uddannelser

af Gitte Bach Andersen (til venstre) og Dina Raabjerg

Som vestjyde kan man kun være glad for at regeringen har fået øje på vigtigheden af, at vi får uddannelser i provinsen. Andelen af unge, der fraflytter vores egn har været stigende de seneste 20 år, og det er desværre kun taget til i styrke.

Det er imidlertid vigtigt, at det er de rigtige uddannelser, som bliver flyttet ud, og at det sker på en måde, der kan bringe gang i væksten i vores område.

Vi har før skrevet om behovet for at få videregående uddannelser til Vestjylland, så unge kan blive boende på sin hjemegn og stadigvæk få en uddannelse. Men også for at få kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder, som mangler medarbejdere.

Andelen af uddannede i for eksempel Holstebro er lavere end gennemsnittet i både Danmark og i Region Midt. Holstebro har under halvt så mange borgere, der har gået på universitetet, som resten af Danmark. Og der er også flere, der slet ingen uddannelse har. Endelig ligger andelen af iværksættere også pænt under gennemsnittet.

Med afsæt i de styrkepositioner, der er i blandt andet Holstebro, har vi før foreslået at placere et speciale indenfor datalogi og nye uddannelser målrettet energi og miljøteknologi i det vestjyske. Det ville støtte virksomhederne i vores område, og man kunne også forvente, at en del studerende ville starte nye virksomheder på vores egn.

 

Regeringen lægger imidlertid vægt på at udflytte uddannelser til den offentlige sektor (lærere og pædagoger). Det er medarbejdere, der er mindre mangel på i Vestjylland end i andre dele af landet.

 

Regeringen lægger imidlertid vægt på at udflytte uddannelser til den offentlige sektor (lærere og pædagoger). Det er medarbejdere, der er mindre mangel på i Vestjylland end i andre dele af landet. Derudover vil man lægge en ny musik- og en danseuddannelse i Holstebro. Det lyder positivt. Men her skal man huske, at det følger i kølvandet på, at man med en omlægning har nedsat antal pladser på den musikalske grunduddannelse i Holstebro og flyttet dem til de store byer. Derved bliver de nye kreative uddannelser altså kun en kompensation.

Vi mener, at man i detailplanlægningen af udflytningen bør fokusere langt mere på at få etableret specialer indenfor det tekniske område i Vestjylland. For det er, hvad vores virksomheder rent faktisk efterspørger. Men også fordi det ofte er her, vi ser nye iværksættere.

Vi er derfor oprigtig bekymrede for, at udflytning af uddannelser bliver til et rent politisk stunt, der ikke får den effekt for væksten i vores område, der er reelt behov for.

Vi vil derfor appellere til, at vores erhvervsorganisationer går ind i dialogen om udflytning, og bruger sine kanaler til at påvirke, hvordan udflytningen endelig falder ud. Selv vil vi arbejde i vores politiske bagland for, at man også her går ind i en seriøs forhandling om planen med henblik på, at erhvervslivets interesser også tænkes ind.