Skolepolitik

Landets kommuner har haft mulighed for at ansøge om at deres lokale folkeskoler bliver en af de 50 forsøgsskoler, som regeringen i et rammeforsøg vil give mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen.
Konservative Holstebro støtter selvfølgelig op om initiativet og opfordrer kommunen til at søge. Siden folkeskolereformen blev vedtaget, har vi Konservative gang på gang ønsket mere fleksibilitet til kommunerne, da vi bl.a. ønsker kortere skoledage og at større faglighed prioriteres højere, så den enkelte elev bedre udnytter sit potentiale.
Dette handler for os Konservative også om, at der skal være tid til at snakke med den enkelte elev, tid til at give en ordentlig feedback. Vi tror på, at trivsel og faglighed går hånd i hånd og derfor håber vi på, at det kommende byråd vil ansøge om deltagelse i projektet og vi vil glæde os til at se, hvilke muligheder dette giver skolerne i vores lokale samfund. Holstebro kommune har valgt ikke på nuværende tidspunkt at deltage i projektet.
Forsøgsprojektet er et godt og nødvendigt skridt på vejen mod en bedre og mere målrettet hverdag i landets folkeskoler.
Vi mener at lektiecafeen kan indrettes, så den gavner, de elever som reelt set har brug for den og måske kan dannelse også komme på skoleskemaet. Dannelse sker også i et fritidsjob, ved være ung-leder eller ved at være aktiv i diverse fritidsaktiviteter. Den dannelse har flere børn og unge været nødt til at sige nej til, pga. de lange skoledage. Regeringen understreger i øvrigt, at eventuelle besparede midler skal bruges krone til krone på at højne kvaliteten i skolen på andre måder, og vi er glade for, at det netop ikke er en spareøvelse.
Pointen er at give mere frihed til skolerne til selv at indrette skoledagene mest hensigtsmæssigt, og først og fremmest handler det om at få mere faglighed og trivsel ind i folkeskolen.
Danske skoleelevers mange og lange skoledage betyder, at de har flere undervisningstimer end elever i noget andet land på OECD’s liste over undervisningstid.
Det er ikke antallet af timer, der er afgørende. Det er kvaliteten af indholdet. Har man mange timer af høj kvalitet, hvor lærerne er forberedte, så giver det god mening. Men som det er nu er der for mange opgaver til for få ressourcer.
Skoledagen er lang nok. Danmark ligger suverænt nummer et, når det handler om antallet af undervisningstimer. Vi er sikre på, at det er ok med lidt færre timer. Og hvis de i stedet får to lærere, tror vi, kvaliteten bliver højere.