Foreninger er svaret..

Unge der er med i en forening har større tillid til andre, større tillid til demokratiet og er mere interesserede i samfundsforhold. Dette viser en undersøgelse Dansk ungdoms fællesråd har fået lavet (Epinion 2017) Og hvad kan vi så bruge det til i Holstebro?

Vi kan bruge det til at være opmærksom på alle de foreninger vi har i Holstebro, hvad enten det er spejdere, ungdomsklubber, roere, fodboldspillere, KU eller skatere. Disse foreninger er med til at danne vores børn til at være demokratiske borgere. Mange børn og unge skaber blivende fællesskaber og venskaber gennem foreninger.

Debat: I Holstebro skal vi lave en langsigtet facilitetsstrategi for alle disse foreninger. Kan vi udnytte vores faciliteter på en anden måde? Kan vi samarbejde på tværs om renovering, modernisering, udbygninger og drift. Kunne vi på ex. Slagterigrunden samle ikke blot byhaverne, skatere, parkour, Kulturdivisionen og Subhuset, men også cyklister, volleyball, fodbold, politiske ungdomsorganisationer osv. Sport og Fritid har startet et udviklingsforum, dette skal udvides til alle foreninger.

I Holstebro kommune skal vi lave en langsigtet plan for foreningslivet, give dem gode betingelser, gode faciliteter og skabe muligheden for dialog og samarbejde. Vi har så mange fantastiske frivillige, som kunne inddrages, og som sikkert har mange gode ideer til netop samarbejde på tværs. Den idérigdom skal understøttes af gode rammevilkår i forhold til faciliteter. Lad os i Holstebro hjælpe med at skabe flere unge med tillid til demokratiet og til hinanden. Hvordan? Jo, Foreninger er en del af svaret