Ældreområdet

Alle fortjener en værdig alderdom. Når du har bidraget til velfærdssamfundet gennem hele din levetid, skal du selvfølgelig have en god og omsorgsfuld ældrepleje. Personalet skal have tid til at lytte til dine behov – og ikke mindst sørge for, at du føler dig værdsat.

Alle fortjener en værdig alderdom. Når du har bidraget til velfærdssamfundet gennem hele din levetid, skal du selvfølgelig have en god og omsorgsfuld ældrepleje. Personalet skal have tid til at lytte til dine behov – og ikke mindst sørge for, at du føler dig værdsat. Det er vigtigt at vi har muligheden for, at ældre selv kan bestemme, hvad deres tildelte hjælp skal bruges på. Der skal gives en frihed til at vælge om det er køleskabet eller badeværelset, som skal rengøres. Desuden ville en tilkøbsordning være en rigtig god idé, så man har mulighed for ekstra hjælp mod betaling. Tiden hos den ældre skal vægtes højere end at skulle dokumentere alt. Altså skal omsorgen og nærvær være vigtigere end bureaukrati.

I Ældrerådet Holstebro oplever de en voksende interesse i den ældre del af befolkningen for nye boformer i form af bofællesskaber for mennesker, der er eller snart bliver pensionister, uden nødvendigvis at leve op til kriterier for at få anvist en ældrebolig. Fællesskaberne forventes på sigt at forsinke behovet for personlig hjælp og for plejebolig , fordi fælleskabet til en vis grad vil forlænge ens muligheder for egenomsorg. Fremadrettet kan rådet i stedet for en satsning på traditionelle ældreboliger (udover plejeboliger) anbefale, at man sikrer, at enhver ny lokalplan til boligbyggeri i områder, der må betegnes som attraktive for ældrebefolkningen, udlægges, så en del af arealet fordres bebygget med ældrevenligt byggeri. Seniorbofællesskaber eller lignende projekter i større eller mindre skala kunne så få kommunens bevågenhed i startfasen.

Som midaldrende med store børn, kan jeg mærke, at netop seniorbofællesskaber virker tillokkende, som den næste bolig for mig. Det er vigtigt, at Holstebro Ældreråds observationer inddrages i eksempelvis Sygehusgrundens udnyttelse.