Bliv en del af holdet

Få direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Holstebro Kommune. Bliv en del af den konservative fremgang i dag!

Bliv medlem i Konservative Holstebro

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Rudersdal og verden omkring os.

Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Fordel 1

Man møder mange dynamiske og aktive medlemmer i vælgerforeningen og på Landsrådet.

Fordel 2

Man kan påvirke partiets politik og få indflydelse på, hvilke kandidater der opstilles..

Fordel 3

Det er spændende at være politisk aktiv. Man udvikler sig personligt og bidrager til demokratiet.

Konservative Holstebro